top of page

Prisliste

LEGEATTESTER/ERKLÆRINGER: Enkle attester fra kr. 275,-

 

Førerkort:

Fornyelse av førerkort: kr. 700,-

 

Kommune:

Legeerklæring til transporttjenester for funksjonshemmede: kr. 375,-

Legeerklæring til parkeringstillatelser: kr. 375,-

 

Idrettsfolk:

Norges Motorsportforbund: kr. 600,-

Sportsdykkere (fastsatt skjema): kr. 950,-

Fallskjermhoppere: kr. 950,-

Helseerklæring for kampsportutøver: kr. 580,-

 

Petroleum/sjø:

Legeundersøkelse og attest for arbeidere i petroleumsvirksomhet: kr. 1850,-

Sjømannsattest: kr. 2400,-

Røykdykker: kr. 1100,-

 

Politietaten:

Elever til Politiskolen: kr. 900,-

 

Diverse:

Legeattest for fravær fra skolen: kr. 165,-

Legeattest for tapt reise pga. sykdom: kr. 275,-

Legeforeningens helseattest: kr. 430,-

Helseattest, Misjonsselskapet/ Utviklingshjelp o.l.: kr. 800,-

Helseattest, utvekslingsstudent: kr. 750,-

For fastlegetjenester:

 

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf

bottom of page