top of page
6A6A26E7-F2D9-44C5-B359-8C263688FD35.jpg

Fastlegekontor

Helsehuset Tananger AS er ett fastlegekontor der alle legene har avtale med Helfo. For å få fastlege hos oss må man melde seg inn på hjemmesidene til helsenorge. Til vanlige konsultasjoner må vi prioritere våre listepasienter. Dersom du ikke har fastlege hos oss vil du ikke kunne bestille vanlig time, men alle kan benytte seg av våre øvrige tilbud som reisevaksinering, sjømmanslege og petroleumslege. Som en del av fastlegetilbudet har vi laboratorium der vi både kan analysere prøver lokalt hos oss, og sende prøver videre til sykehuset. Vi har også system for oppfølging av lungesykdommer og diabetes der våre sykepleiere kaller inn og systematisk følger opp årskontroller med mer.  

 

Du kan lese mer om fastlegeordningen på Helsenorge :

 

https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/rett-til-fastlege/

 

Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det her:

 

https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om/

bottom of page