top of page

Om oss

Det har vært legekontor i Helsehuset på Tananger siden det ble bygget i 1983. Legesenteret har gradvis vokst fra 2 leger i starten til dagens 4 fastleger og LIS1 (turnuslege). I 2007 ble senteret lagt om og etablert som Tananger Legesenter. Dengang med 3 fastleger. Lokalene har blitt bygget om flere ganger. I 2022 fikk vi tatt i bruk deler av lokalene også i kjelleren der det tidligere var fysioterapi, slik at vi kan utvide tilbudet ytterligere. I 2022 skiftet vi navn til Helsehuset Tananger for å signalisere at senteret inn i fremtiden ønsker å  være en tilbyder av enda bedre og mer helhetlige tjenester for våre pasienter. Velkommen til oss!

bjørnarR.jpg

Bjørnar Ogne

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

 

Bjørnar Ogne er utdannet fra Universitetet i Budapest og hadde turnus ved SUS og Tananger Legesenter. Har jobbet i Forsvaret ved KNM Harald Hårfagre og hatt sykehustjeneste ved psykiatrisk avdeling SUS. Han har jobbet siden 2013 i deleliste ved Helsehuset Tananger. Fra Januar 2015 har han vært fastlege. Spesialist i allmennmedisin fra 2018.

Godkjent sjømannslege

IreneR.jpg

Irene Tjora Søvde

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

 

Studert ved Universitetet i Bergen. Turnus ved sykehuset i Førde og distriktstjeneste i Florø. Irene har etter turnus jobbet ved Tasta sykehjem og vært vikar ved Helsehuset Tananger. Fast stilling som fastlege fra mai 2016. Har tatt sykehustjeneste ved Medisinsk avdeling SUS. Spesialist i Allmennmedisin siden 2021.

KristianR.jpg

Kristian Jong Høines

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

 

Cand. Med fra Universitetet i Oslo 2002. Turnustjenste ved Flekkefjord Sykehus og distriktsturnus i Kvinesdal Kommune. Har etter dette jobbet som fastlegevikar ved Kvinesdal Legesenter og Tjelta legesenter. Sykehustjeneste ved Flekkefjord sykehus, medisinsk avdeling. Har jobbet ved Helsehuset Tananger siden 2007. Spesialist i Allmennmedisin siden 2010. 

Godkjent Petroleumslege

VidarR.jpg

Vidar Huru

Fastlege

Spesialist i Allmennmedisin

 

Cand.Med fra Universitetet i Trondheim. Turnustjeneste ved StavangerUniversitetsjukehus og Tananger Legesenter. Sideutdannelse ved Barne og Ungdomspsykiatrisk og Medisinsk avdeling SUS. Han har vært fastlege ved Helsehuset Tananger siden 2012. Spesialist i allmennmedisin siden 2014.

Godkjent Petroleumslege

Eva Helén

Sykepleier

 

Eva Helén arbeider som sykepleier hos oss. Hun har også ansvar for reisevaksineringen. Ta kontakt med henne dersom du skal ut og reise. Husk at vaksinering av reiser må skje god tid i forveien og kan ta noe tid. Hun er ellers på laboratoriet, i ekspedisjon og mottak av pasienter og telefoner.

Eva HelenR.jpg
KristinaR.jpg

Kristina

Diabetessykepleier

 

Kristina har ansvar for å følge opp diabetespasientene hos oss. Hun har nå tatt videreutdanning i diabetes. Hun har ansvar for årskontroller og oppfølging av pasienter med diabetes. Har du spørsmål om diabetesbehandlingen din kan du ta kontakt med oss og spørre etter henne. Noen dager arbeider hun også i ekspedisjon, på laboratoriet og i mottak av telefoner.

Tora TereseR.jpg

Tora Terese

Sykepleier

 

Tora Terese har ansvar for oppfølgingen av kroniske lungesykdommer, gjør årskontroller  og spirometri og hjelper med bruk av inhalatorer. Når hun ikke holder på lungesykdommer arbeider hun også på laboratoriet eller i ekspedisjonen.

ThereseR.jpg

Therese

Legesekretær

 

Therese har vært hos oss siden 2010. I arbeidet som legesekretær vil du møte Therese i ekspedisjon, på telefon eller på laboratoriet der hun tar blodprøver og lignende. Therese har også ansvar for data og IT.

SigrunR.jpg

Sigrunn

Legesekretær

 

Sigrunn er den som har lengst fartstid av alle ved legesenteret. Sigrunn jobber på laboratoriet, i ekspedisjon og på telefon. Hun har ellers full oversikt over lager og utstyr.

IdaR.jpg

Ida

Legesekretær

 

Begynte hos oss sommeren 2022. Ida treffer du på telefon og i ekspedisjonen. Og på laboratoriet der hun tar prøver, steller sår og lignende. Ida har også ansvar for kvalitetskontroller på laboratoriet.

bottom of page